Čierna mačka

01.04.2011 09:45

Čierna mačka - čierne šťastie. Toto spojenie je v našom priestore a čase Slovenska, hoci už máme dvadsiate prvé storočie, stále trochu nezvyčajné.
Ako dieťa som vyrastala na povere o nešťastí, ktoré nevyhnutne postretne človeka, ak mu čierna mačka skríži cestu. Trikrát odpľuť cez plece alebo skrížiť prsty na rukách - toto bola takmer samozrejmá rutina na odvrátenie nešťastia.
Čierne mačky si niesli, a stále nesú, biľag diabolských stvorení ešte z čias temného stredoveku. Z čias, keď boli spájané s démonickými silami, čarodejnicami a bola im prisudzovaná zodpovednosť za všetko zlé, čo sa na pôde vtedajšej Európy stalo.
Ako dieťa som tieto povedačky o zlých vplyvoch čiernych mačiek brala ako nezvrátiteľnú samozrejmosť. Tak ako aj rozprávky, ktoré určite majú skutočný základ. Tak som to cítila.
To som netušila, že vlastne všetky mačky majú zlú reputáciu. Nezáleží na tom, či sú biele, čiene alebo strakaté. Svojou nespútanosťou, svojou slobodnou náturou a tajomným nočným životom naháňali strach a vzbudzovali zvedavosť, ale aj inšpiráciu k rôznym temným príbehom.
Tento postoj ľudí k mačkám som začala vnímať veľmi intenzívne, keď do môjho života vstúpila čierna mačka - kocúr Murko. Kocúrik asi polročný, ktorý si vymňaukal vstup do môjho bytu. Moje čierne šťastie.