Nová akcia

06.01.2011 22:30

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.